Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Annemiek Meijer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Annemiek Meijer, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Annemiek Meijer verstrekt. Annemiek Meijer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
voor- en achternaam: Zodat we weten met wie we te maken hebben.
e-mailadres: Dat gaan we gebruiken voor het verzenden van de voorbereiding op een workshop of om een reactie te geven op uw mail

Waarom heeft Annemiek Meijer gegevens nodig?

Annemiek Meijer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Annemiek Meijer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit grafisch ontwerp en/of webdesign.

Hoe lang bewaart Annemiek Meijer gegevens?

Annemiek Meijer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Annemiek Meijer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoeken

Op de website van Annemiek Meijer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Annemiek Meijer gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Annemiek Meijer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Annemiek Meijer bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Annemiek Meijer te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Annemiek Meijer heeft hier geen invloed op.
Annemiek Meijer heeft Google geen toestemming gegeven om via Annemiek Meijer verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annemiekm@home.nl. Annemiek Meijer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Annemiek Meijer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Annemiek Meijer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Annemiek Meijer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Annemiek Meijer op via annemiekm@home.nl 

Telefoon: 050 8508171
E-mailadres: annemiekm@home.nl